Starsangtao   

Bản thu
Là danh sách các bản thu âm của người dùng. Các bản thu này có thể được cắt ra làm nhạc chuông sau đó thiết lập làm nhạc chờ.
Xếp theo  
/ Thu âm bởi Starsangtao 4 tháng trước
/ Thu âm bởi Starsangtao 4 tháng trước
/ Thu âm bởi Starsangtao 4 tháng trước
/ Thu âm bởi Starsangtao 5 tháng trước
/ Thu âm bởi Starsangtao 5 tháng trước
/ Thu âm bởi Starsangtao 5 tháng trước
/ Thu âm bởi Starsangtao 5 tháng trước
/ Thu âm bởi Starsangtao 5 tháng trước
/ Thu âm bởi Starsangtao 5 tháng trước
/ Thu âm bởi Starsangtao 5 tháng trước
Trang:

HƯỚNG DẪN

1. Cách thu âm trên IMuzik Sáng tạo
2. Hướng dẫn cài đặt micro
3. Chỉnh stereo mix cho Window
4. Chỉnh âm thanh để không bị rè khi thu âm
5. Tạo nhạc chuông từ các bản thu âm