Đăng ký

Soạn DK gửi 9221 để đăng ký
Hệ thống iMuzik Sáng tạo dùng chung tài khoản với iMuzik, là hệ thống nhạc chuông chờ của mạng di động Viettel. Sau khi gửi tin nhắn đăng ký, bạn sẽ là thành viên của Viettek iMuzik. Cước phí của dịch vụ iMuzik là 9000VND/tháng.
Chưa đăng ký?
Soạn DK gửi 9221 để đăng ký. Sau khi đăng ký bạn sẽ là thành viên của Viettel iMuzik và iMuzik Sáng tạo.
Thành viên Viettel?
Sử dụng luôn tài khoản (số điện thoại, mật khẩu) ở Viettel mà không cần đăng ký mới. Đăng ký
iMuzik Sáng tạo là gì?
Là mạng chia sẻ nội dung di động. Công cụ đầu tiên chúng tôi cung cấp là tự tạo nhạc chuông. Xem thêm